0478 / 35 17 74 info@grinta-tuinzorg.be
Selecteer een pagina
Algemene voorwaarden 

  1. Leveren en diensten Grinta:  De onderneming zal steeds de werken binnen een redelijke termijn uitvoeren. Overmacht door weersinvloeden of maatregelen overheid kunnen deze termijn verlengen.
  2. De onderneming is verzekerd tegen schade die voortvloeit uit overmacht, bijvoorbeeld glasbreuk, beschadiging nutsleidingen voor zover er geen grondplan toonbaar aanwezig is. Doch zal de onderneming steeds respectvol en omzichtig te werk gaan.
  3. De onderneming is niet verantwoordelijk voor verwonding derden indien zij zich te dicht bij machines van de onderneming bevinden of de algemene veiligheidsvoorschriften niet respecteren.
  4. Offertes: Offertes zijn gratis binnen een straal van 30 km van de maatschappelijke zetel. Offertes die voor akkoord verklaard zijn, zijn bindend, zowel voor de onderneming als voor de klant. Voor akkoord verklaren: via mail met vermelding “akkoord met de offerte nummer …” of via briefwisseling met handtekening.Voor grote projecten/ nieuwe klanten vraagt de onderneming 20% voorschot op de offerte.
  5. Facturen: Na het leveren van diensten of goederen stuurt de onderneming zijn factuur naar de klant. Betalingen dienen te worden gedaan binnen 15 dagen na factuurdatum. Eerste aanmaning is gratis. Tweede aanmaning: aangetekend schrijven. Indien er geen gevolg gegeven wordt aan de aanmaningen, eigent de onderneming zich het recht toe 2% intrest per kalenderdag op het factuurbedrag toe.
  6. Geschillen zullen steeds behandeld worden door Kamer van Koophandel Dendermonde.

 

GRINTA
Geeststraat 8
9220 Moerzeke

0478 / 35 17 74
info@grinta-tuinzorg.be
BE 0646.570.524